RAKOLAB s.r.o.

Akreditovaná zkušební laboratoř

Služby

Všechny rozbory jsou prováděny dle platných norem.

Akreditace

Máme zaveden systém řízení kvality podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, který specifikuje kritéria pro technickou způsobilost zkušebních laboratoří. 

Rozsahem naší akreditace jsou analýzy a vzorkování pitných, surových, povrchových, odpadních vod a vod ke koupání.

Klademe velký důraz na kvalitu poskytovaných služeb. Pravidelně se zúčastníme externích zkoušeních způsobilosti pro jednotlivá stanovení.

Aktuality

O nás

Zkušební laboratoř RAKOLAB s.r.o. navazuje na tradici vodohospodářské laboratoře Milan Spal. Laboratoř sídlí v administrativní budově areálu ČOV Rakovník.